Make your own free website on Tripod.com

Gengasaggregat

1939
Använt under 2:a
världskriget till en
BSA 500ccÄgare: Kurt Bäckman

Gengasaggregat-1939